176439 návštěvníků

Zastavovací studie

Zastavovací (územní) studie podrobněji prověřují možné využití ploch určených pro bydlení. Řeší rozparcelování pozemků, umístění veřejných prostranství a sítí technické infrastruktury.

Zastavovací studie se zabývají i umístěním obytných staveb a požadavky na jejich architektonické řešení. Zastavovací studie zohledňují taktéž požadavky investorů i oprávněné zájmy obcí na uchování a zkvalitnění životního prostředí a hodnot stávající zástavby.


Reference:


Bezinka - small

Branišovice - small

Božice - small

Odry - nad benzinkouBranišoviceBožiceÚnavov - small

Plaveč - small

Pohořelice - small

Únanov

Plaveč

Pohořelice