176439 návštěvníků

Regulační plány

U ploch, které je potřeba řešit podrobnější dokumentací, než je územní plán, zpracováváme regulační plány. Regulační plány na rozdíl od územních plánů stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků a umístění a prostorové uspořádání staveb. Regulační plány můžou nahradit územní rozhodnutí a jsou závazné pro rozhodování v území.