173662 návštěvníků

Inženýrská činnost

Naše inženýrská činnost Vám pomůže nejen při zpracování záměru výstavby a zadání stavby, ale také při projednávání studií a investičních záměrů na příslušných úřadech a u správců sítí. Kromě těchto služeb je inženýrská činnost spojena také s vyřízením územního rozhodnutí, ohlášení stavebních úprav i stavebních povolení na Vaši stavbu.

Pomůžeme Vám i při realizaci autorským dozorem na stavbě a s přípravou podkladů pro kolaudaci stavby. Zaměříme Vaši stavbu (zpracujeme projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby), připravíme pasport stavby (jako např. podklad pro prohlášení vlastníka pro vklad do katastru nemovitostí) a posoudíme stavební stav Vaší nemovitosti před rozhodnutím o způsobu její revitalizace.