178007 návštěvníků

Projektování staveb

Projekční kancelář AR projekt, s.r.o. zpracovává služby projektování staveb, mezi něž patří architektonické návrhy, objemové a provozně dispoziční studie staveb rodinných a bytových domů, prodejen, kulturních a sportovních zařízení, penzionů, hotelů, restaurací a lékařských ordinací. Navrhujeme také projektování staveb pro provozovny živnostníků a řemeslníků, výrobní, skladové a administrativní objekty i celé areály.

Architektonické návrhy

Podle přání našich klientů vytváříme architektonické návrhy interiérů těchto staveb a návrhy uspořádání veřejných prostor, zejména v exponovaných částech obcí a měst, jako jsou např. náměstí, ulice či autobusová stanoviště. Projekční kancelář AR projekt, s.r.o. vytváří architektonické návrhy oplocení objektů, chodníků a parkovacích ploch, altánů, teras, pergol, krbů venkovních i vnitřních, bytových jader, kuchyní a koupelen.

Projektová dokumentace

Projekční kancelář AR projekt, s.r.o. zpracovává všechny stupně projektové dokumentace výše uvedených staveb, zejména projektové dokumentace pro územní řízení, ohlášení stavby a stavební povolení. Pro naše klienty vyřešíme také projektové dokumentace pro provedení stavby i bouracích prací, zajistíme projekty přípojek inženýrských sítí až na pozemek stavby a obstaráme návazné projektové dokumentace všech profesí: od kanalizace (splašková i dešťová), vody (z veřejného vodovodu i z vlastní studny), přes ústřední topení, elektro, bleskosvod až po sjezd z komunikace a oplocení …


Ukázka referenčních projektů a studií rodinných a bytových domů

  • 647 - stavební úpravy bytového domu - ke stažení zde
  • 677 - Vzdělávací a volnočasové centrum 8D - ke stažení zde
  • 683 - novostavba RD Maloměřice - ke stažení zde
  • 684 - prodejna potravin - ke stažení zde
  • 693 - Bar Cejl - ke stažení zde
  • 712 - bytový dům - přístavba a stavební úpravy - ke stažení zde
  • 713 - novostavba rodinného domu s garáží - ke stažení zde
  • 723 - oprava krovu - ke stažení zde
  • 745 - rodinný dům Dražovice - ke stažení zde
  • 748 - rodinný dům - nástavba, přístavba a stavební úpravy - ke stažení zde