176443 návštěvníků

Projekční kancelář Brno

Společnost AR projekt, s.r.o., je zapsána v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 22464


Projekční kancelář AR projekt, s.r.o. Brno byla založena v roce 1996. Navázali jsme dlouhodobou spolupráci s firmami z úzce zaměřených oborů (městské inženýrství, ekologie krajiny, statika, TZB).

Naše projekční kancelář se specializuje na veškeré druhy projekčních prací, a proto jsme schopni vypracovat územní plány, územní studie, regulační plán i projektování staveb. Kromě toho zavádíme také geografické informační systémy. Veškeré činnosti provádí naše projekční kancelář AR projekt, s.r.o. Brno výkonnou počítačovou technikou.

Zakládáme si na dobré spolupráci s klienty, a proto jsme otevřeni veškerým podnětným návrhům a požadavkům. Veškeré služby nabízí naše projekční kancelář nejen ve městě Brno, ale i v Jihomoravském, Moravskoslezském, Zlínském, Olomouckém a Královéhradeckém kraji i v kraji Vysočina.


banner

Územní plány

Územní plány zpracovává naše projekční kancelář pro řadu měst a obcí. Územní plány zpracováváme precizně a spolehlivě, o čemž svědčí i fakt, že obce s námi i po dokončení územního plánu dále spolupracují.

Územní studie

Projekční kancelář AR projekt s.r.o. Brno zpracovává také územní studie. Územní studie vychází vždy z požadavků zadavatele. Klademe důraz na kvalitu urbanistického řešení, a proto prvotní návrhy územní studie zpracováváme vždy ve více alternativách, z nichž si objednatel vybere konkrétní variantu územní studie, která mu nejvíce vyhovuje z hlediska územně technického, ekonomického a urbanistického.

Projektování staveb

Mezi naše služby patří také projektování staveb a interiérů obytných a občanských budov. Při projektování staveb respektujeme přání klienta i technické požadavky na výstavbu. Během projektování staveb zpracováváme architektonické studie a projekty staveb pro územní řízení a stavební povolení. Následně obstaráme projekty specialistů i inženýrskou činnost. Realizace projektů probíhá od projednání na úřadech přes autorský dozor až po kolaudaci stavby.

Regulační plán

Regulační plán je součástí územně plánovací dokumentace. Regulační plán je zpracováván jen pro část obce, a proto je regulační plán podrobnější než územní plány. Regulační plán je vypracován na základě podrobné analýzy, při níž jsou brány v potaz veškeré podmínky, které mohou mít vliv na regulační plán.