175418 návštěvníků

Zastavovací studie rodinných domů - Božice

  • zastavovací studie rodinných domů - Božice, okres Znojmo

Lokalita obytné výstavby je navržena v obci Božice, která leží 20km východně od Znojma. Lokalita je navržena na jižním okraji, v blízkosti centra obce. Návrh navazuje na stávající obytnou zástavbu.Terén je mírně svažitý se sklonem k severu. Jsou zde navrhženy samostatně stojící rodinné domy. Páteř nového obytného souboru tvoří komunikakace, která se napojuje kolmo na státní silnici. Uprostřed lokality je vytvořen zklidněný, centrální prostor se zelení, dětským hřištěm a lavičkami. Komunikace v této části je navržena jako jednosměrná. Na nově vzniklou komunikaci jsou napojeny dvě kolmé komunikace, které jsou ukončeny kladivovým obratištěm. Všechny komunikace jsou navrženy jako zklidněné obytné ulice. Podél komunikací jsou navrženy příležitostné parkoviště. Parkování obyvatel lokality je umožněno na jejich pozemku. V návrhu je uvažována jednopodlažní i dvoupodlažní zástavba.


Studie byla vypracována variantně, bylo zpracováno napojení nové lokality na inženýrské sítě, vyhodnoceny investice do stavebního pozemku a postup výstavby s časovým harmonogramem.

Video

velikost videa ke stažení cca 1 MB


Výkresová dokumentace

Image 0 - bozice1
Image 1 - bozice2

Ukázky zastavovací studie

Image 0 - bozice5
Image 1 - bozice6