176439 návštěvníků

Urbanisticko-architektonická studie Zelného trhu v Brně

Urbanisticko-architektonická studie Zelného trhu v Brně (s Doc. Ing. arch. Vodičkovou, CSc.)


Image 0 - zelny_trh1

Zelný trh v Brně, současný stav

Image 1 - 1

Zelný trh v Brně, návrh (Doc. Ing. arch. Vodičková, CSc.)

Image 2 - 2

Zelný trh v Brně, urbanistický návrh (realizováno). (Ing. arch. Milan Hučík)